วิธีการอัปโหลดสคริปต์และการติดตั้งโปรแกรมที่สร้างจากคชสารไปยัง Server

การติดตั้ง และ การอัปเกรด สคริปต์ต่างๆที่สร้างจากคขสาร ที่ผมแจก จะมีตัวติดตั้งให้เรียกใช้งาน สามารถติดตั้งได้ง่ายๆบน Server
ทั้งการติดตั้งและการอัปเกรด มีขั้นตอนแบบเดียวกัน (บางกรณี การอัปเกรดทำเพียงแค่เอาสคริปต์ใหม่ไปแทนที่เฉยๆ ถ้าเลขเวอร์ชั่นไม่เปลี่ยน หรือเป็นการแก้ไขเล็กๆน้อย)

ข้อควรระวังในการติดตั้งและอัปเกรด
  • ต้องใช้ไฟล์ล่าสุดจาก github ขึ้นไปบน Server เสมอ
  • ห้ามนำไฟล์จากที่ทดสอบ (localhost) ขึ้นไปบน Server เนื่องจากจะมีไฟล์ที่ตัวติดตั้งสร้าง และ อาจติด premission ได้
  • การติดตั้งครั้งแรกจะต้องเรียกตัวติดตั้งเสมอ โดยระบุ URL เป็น https://domain.tld/install/ โดยเปลี่ยน https://domain.tld/ ให้เป็นโดเมนรวมพาธของท่านที่ติดตั้งไว้
  • การอัปเกรด บางกรณีเท่านั้นที่จะต้องเรียกตัวอัปเกรด (ผมจะระบุไว้ใน readme หรือในบทความ ว่าต้องเรียกหรือไม่) โดยตัวอัปเกรดคือตัวเดียวกันกับตัวติดตั้ง
  • เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ลบตัวติดตั้งออก เพื่อความปลอดภัย (install/)
0SHAREFacebookLINE it!