การทดสอบความเร็วของ PHP Framework บน Docker

Docker คือโปรแกรมจำลองระบบปฏิบัติการ (Virtualization) คล้ายๆพวก VMware แต่มีข้อดีกว่าที่สามารถทำงานได้เร็วกว่าแถมยังแชร์ระบบปฎิบัติการได้ด้วย

ในบทความนี้ผมได้ใช้ Docker ในการจำลองระบบ Server เพื่อใช้ในการทำ Benchmark โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • ระบบปฏิบัติการณ์ Ubuntu 14.04
 • Apache
 • PHP 5.6
 • MariaDB (MySQL)
 • SSH
 • phpMyAdmin
 • php-framework-benchmark
 • slim 3.0
 • cake 3.1
 • laraver 5.1
 • symfony 2.7
 • fuel 1.8
 • yii 2.0
 • codeignitor 3.0
 • phalcon 2.0
 • ice 1.1.3
 • Kotchasan
ผมขอข้ามการติดตั้ง Docker นะครับ เรามาดูวิธีใช้งานกันเลย

ดึง Image มาก่อน
docker pull goragod/kotchasan

รันด้วยคำสั่งด้านล่าง
docker run -it -p 8888:80 goragod/kotchasan ./start.sh
ตามรูปนี้ผมพิมพ์ n เมื่อมีคำถาม ซึ่งระบบจะข้ามการทำ benchmark ไปก่อน และในตอนนี้สามารถเรียกเว็บไซต์เพื่อดูผลลัพท์การ benchmark ได้ 2 ช่องทางคือ
http://172.17.0.2/ อันนี้เป็น IP จาก Server จำลอง สามารถดูได้จากคำสั่ง ifconfig (แนะนำอันนี้) หรือ
http://127.0.0.1:8888/ อันนี้เป็น IP ที่ส่งมาจาก Docker ตามที่กำหนดตอนรัน Docker
ในกรณีที่ต้องการทำคำสั่ง benchmark สามารถพิมพ์ y หลังคำถามได้ หรือ จะรันในภายหลังได้ด้วยคำสั่ง
sh /var/www/html/php-framework-benchmark/benchmark.sh

นอกจากนี้ยังสามารถเข้า phpMyAdmin ได้ด้วย
URL : http://172.17.0.2/phpmyadmin
Username : root
Password : 1234
และ
Username : plus
Password : 1234

และยังสามารถ ssh ไปยัง Server ได้
IP : 172.17.0.2
Port : 22
Username : root
Password : 1234

หากต้องการปิด Server จำลอง ให้พิมพ์ exit ลงในเทอร์มินอล
exit

ทดสอบแล้วได้ผลเป็นยังไงรบกวนแชร์ผลการทดสอบด้วยนะครับ
ผลการทดสอบบนเครื่องผม http://benchmark.kotchasan.com
หมายเหตุ การทดสอบนี้ทำได้เฉพาะรายการ Loading Performance (PHP 5.6) เท่านั้นนะครับ
0SHAREFacebookLINE it!
^