ข้อแตกต่างระหว่าง Framework และ Library

เห็นหลายๆคนยังสับสนกับความหมายของคำว่า Framework และ Library ว่าสองตัวนี้มันแตกต่างกันยังไง ผมสรุปสั้นๆ แบบนี้นะครับ
  • Library คือ กลุ่มของฟังก์ชั่นต่างๆ จุดประสงค์ของ Library คือ เพื่อให้เราเรียกมันมาใช้งาน
  • Framework ถ้าจะแปลตรงๆ คือ "กรอบการทำงาน" จุดประสงค์ของมันก็เพื่อกำหนดรูปแบบ และวิธีการเขียนโค้ดให้เป็นไปตามกรอบ (Framework) หรือมีระเบียบ ระบบ
ในการใช้งาน Libraly เราจะต้องเขียนโค้ดเพื่อเรียกคำสั่งใน Library มาใช้งานด้วยตัวเอง
ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้งาน Framework ตรงที่ เราต้องเขียนโค้ดตามที่ Framework กำหนดไว้ และ Framework จะไปทำการเรียก Library มาใช้งานอีกทีหนึ่ง 
0SHAREFacebookLINE it!