เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของการเขียน PHP แบบที่ใช้ Framework และ ไม่ใช้ Framework

การเขียน PHP แบบใช้ Framework และไม่ใช้ Framework มีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปดังนี้

ข้อดีของการเขียน PHP โดยใช้ Framework
 1. มีความสามารถในการจัดการโค้ดได้ดีกว่า โดยเฉพาะเมื่อโปรเจกต์มีขนาดใหญ่และซับซ้อน
 2. มีการใช้งาน Library และ Module ที่ช่วยให้สามารถจัดการได้สะดวกขึ้น
 3. มีแนวคิดการพัฒนาและการออกแบบเฉพาะสำหรับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน มีรูปแบบที่ชัดเจน
 4. สามารถลดเวลาในการพัฒนาได้เนื่องจากมีโครงสร้างที่ชัดเจนและรองรับการทำงานที่หลากหลาย
 5. ช่วยให้การบริหารจัดการโค้ดและการปรับปรุงโปรเจกต์ในอนาคตง่ายขึ้น
 6. มีความปลอดภัยมากกว่าการเขียน PHP แบบไม่ใช้ Framework เนื่องจาก Framework มักจะมีการป้องกันช่องโหว่เพิ่มเติมและมีการอัพเดทระบบอยู่เสมอ

ข้อเสียของการเขียน PHP โดยใช้ Framework
 • อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ของ Framework แต่ละตัวกับโปรเจกต์บางอย่าง
 • จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้งาน Framework ก่อนที่จะเริ่มเขียนโปรเจกต์
 • ปัญหาความเข้ากันได้ของ Framework ในแต่ละเวอร์ชั่น หากมีการอัพเดท Framework เนื่องจากเจอบ่อยๆว่า เมื่อมีการอัพเดท PHP แล้วอาจทำให้โค้ดพังเนื่องจาก Framework ที่ใช้อยู่ไม่รองรับ และอาจรวมถึงการต้องแก้ไขโค้ดที่ตัวเองเขียนด้วยหาก Framework มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อดีของการเขียน PHP โดยไม่ใช้ Framework
 • มีความยืดหยุ่นในการออกแบบและพัฒนาโค้ด เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้โครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ในการพัฒนา
 • สามารถเขียนโค้ดให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ได้ตามต้องการ
 • ติดตั้งและเริ่มต้นใช้งานง่ายกว่าการใช้ Framework
 • ช่วยให้นักพัฒนาเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานของภาษา PHP ได้ดียิ่งขึ้น

ข้อเสียของการเขียน PHP โดยไม่ใช้ Framework
 • ความสามารถในการจัดการโค้ดอาจจะลำบากขึ้นเมื่อโปรเจกต์มีขนาดใหญ่และซับซ้อน
 • การเขียนโค้ดด้วยตนเองอาจทำให้โค้ดซับซ้อนและไม่เป็นระเบียบ
 • ไม่มีโครงสร้างหรือกฎเกณฑ์ในการพัฒนาที่ชัดเจน อาจทำให้เกิดความสับสนในการพัฒนาและการบริหารจัดการโค้ดในอนาคตได้
 • ต้องเขียนโค้ดทุกอย่างเอง ไม่มี Library และ Module ที่ช่วยในการจัดการโค้ดให้สะดวกขึ้น (ในทางปฏิบัติ โปรเจกต์ที่เขียนโดยไม่ใช้ Framework สามารถนำ Library หรือ Module ภายนอกมาใช้ร่วมด้วยได้)
 • ความปลอดภัยของโปรเจกต์อาจลดลงหากผู้เขียนไม่มีความรู้เพียงพอ เพราะต้องดำเนินการทั้งหมดด้วยตัวเอง รวมถึงหากไม่มีการอัปเดทระบบในอนาคตด้วย

สรุป
 • สำหรับโปรเจกต์ที่มีขนาดใหญ่และซับซ้อน การใช้ Framework จะช่วยให้การจัดการโค้ดมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถจัดการโค้ดได้สะดวกขึ้นด้วยการใช้ Library และ Module ที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ การใช้ Framework ยังช่วยลดเวลาในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรเจกต์ได้อีกด้วย
 • สำหรับโปรเจกต์ที่มีขนาดเล็กหรือไม่ซับซ้อน การเลือกใช้ Framework อาจไม่จำเป็นเท่าไรนัก เนื่องจากอาจจะทำให้การออกแบบโปรเจกต์ซับซ้อนเกินไป หรืออาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของโปรเจกต์ได้
 • นอกจากนี้ การเลือกใช้ Framework หรือไม่ใช้ Framework ยังขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของนักพัฒนา ถ้านักพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันแบบเต็มรูปแบบ การเขียน PHP โดยไม่ใช้ Framework อาจจะไม่เป็นอะไร เนื่องจากนักพัฒนาสามารถเขียนโค้ดได้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว
 • ส่วนตัวมองว่าการพัฒนาโดยใช้ Framewrok ช่วยให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการพัฒนาลงไปได้มากโข ยกตัวอย่างงานที่เคยใช้เวลาในการพัฒนาแบบไม่ใช้ Framework ที่เคยใช้เวลา 1 เดือน เมื่อมีการใช้ Framework สามารถพัฒนาเสร็จได้เพียงแค่ไม่กี่วัน
0SHAREFacebookLINE it!