[ตอนที่ 2] เวิร์คช้อปการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยคชสาร

ตอนที่ 2 นี้จะเป็นการออกแบบให้คชสารใช้งานร่วมกับ Template ซึ่ง Template ของคชสารจะถูกเก็บไว้ในไดเร็คทอรี่ skin/ โดยค่าเริ่มต้นคชสารจะใช้ชื่อ Template ว่า default (ค่ากำหนดนี้อยู่ที่ Kotchasan/config.php) โดยที่ชื่อ Template นี้คือชื่อไดเร็คทอรี่ที่เก็บไฟล์ Template นั่นเอง
 1. ก่อนอื่น สร้างไดเร็คทอรี่ skin/default/ (ตัวพิมพ์เล็กนะครับ)
 2. สร้างไฟล์ index.html ลงในไดเร็คทอรี่ skin/default/ ซึ่งจะเป็นไฟล์ Template หลักที่ใช้แสดงหน้าเว็บไซต์
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <title>{TITLE}</title>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    <body>
      <div>{CONTENT}</div>
    </body>
  </html>

  หลักการ Template ของคชสารคือการแทนที่ข้อความหรือโค้ดที่ต้องการลงบนตัวแปรใน HTML ตัวอย่างนี้ {TITLE} และ {CONTENT} คือตัวแปร (เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวแปรเป็นอย่างอื่นได้ โดยการกำหนดค่าตอนที่จะแทนที่ข้อมูลลงใน View ให้สัมพันธ์กัน)
 3. ขั้นตอนต่อไปให้ทำการแก้ไข Index\Index\Controller ให้เรียกใช้ View
  namespace Index\Index;

  use \Kotchasan\Http\Request;
  use \Kotchasan\Template;

  class Controller extends \Kotchasan\Controller
  {

    public function index(Request $request)
    {
      // กำหนดค่า template ที่ต้องการใช้งาน
      Template::init('skin/'.self::$cfg->skin);
      // สร้าง View
      $view = new \Kotchasan\View;
      // แทนที่ข้อความลงใน View
      $view->setContents(array(
        '/{TITLE}/' => self::$cfg->web_title,
        '/{CONTENT}/' => self::$cfg->web_description 
      ));
      // โหลดไฟล์ Template (index.html)
      $template = Template::load('', '', 'index');
      // แสดงผล
      echo $view->renderHTML($template);
    }
  }

  คำอธิบายอยู่ในโค้ดนะครับ ผมอธิบายเพิ่มบางส่วนดังนี้
  • self::$cfg->skin เป็นตัวแปรระบุ Template ที่ใช้งานอยู่ อยู่ในไฟล์ Kotchasan/config.php ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ default ตามที่เราสร้าง Template ไว้ รวมกับโฟลเดอร์ skin/ ซึ่งเป็นไดเร็คทอรี่ที่เก็บ Template
  • $view->setContents(); เป็นเมธอดสำหรับแทนที่ตัวแปรลงในไฟล์ สังเกตุนะครับว่าผมใช้ /{TITLE}/ ซึ่งเป็นรูปแบบ pcre เนื่องจากเมธอดนี้รองรับการใช้งาน pcre ด้วยนั่นเอง ดังนั้นถ้ามีการกำหนดค่าเป็นอย่างอื่นให้ระบุให้ถูกต้องตามรูปแบบด้วย
  • {TITLE} จะถูกแทนที่ด้วย web_title และ {DESCRIPTION} จะถูกแทนที่ด้วย web_description (ดูใน Kotchasan/config.php)
เสร็จแล้วลองเรียกหน้าเว็บดูอีกครั้งครับ
0SHAREFacebookLINE it!