[ตอนที่ 6] เวิร์คช้อปการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยคชสาร

ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของเวิร์คช้อปนี้แล้วนะครับ ซึ่งจากที่ทำมามันก็เป็นเว็บไซต์ที่ครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายนี่ก็จะป็นการตกแต่งให้เว็บไซต์ของเราสวยงามขึ้น
 • ก่อนที่เราจะตกแต่งเว็บไซต์ให้สวยงาม เราจะทำการแก้ไข HTML เพื่อให้สามารถแสดงผลโครงร่างเป็นเว็บไซต์ก่อน ซึ่งการกำหนดค่า class ต่างๆตามตัวอย่างนี้เป็นการกำหนดค่าตามคำสั่งของ GCSS
  <!DOCTYPE html>
  <html>
    <head>
      <title>{TITLE}</title>
      <meta charset="UTF-8">
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
      <script src="{WEBURL}js/gajax.js"></script>
      <script src="{WEBURL}js/ddmenu.js"></script>
      <link href="{WEBURL}skin/default/style.css" rel="stylesheet">
    </head>
    <body class="responsive">
      <div class="gcss-wrapper">
        <header class="header">
          <h1>{WEBTITLE}</h1>
          <nav id=topmenu class="topmenu responsive"><ul>{TOPMENU}</ul></nav>
        </header>
        <main class="content">{CONTENT}</main>
        <footer class="footer">
          <p>Copyright @ kotchasan</p>
        </footer>
      </div>
      <script>
        new GDDMenu('topmenu');
      </script>

    </body>
  </html>
 • เสร็จแล้วให้สร้างไฟล์ CSS ของ template โดยทำการสร้างไฟล์ skin/default/style.css โดยที่ไฟล์นี้เราจะใช้เขียนคำสั่ง CSS เพื่อใช้กับ Template นี้เท่านั้น (ผมไม่แนะนำให้แก้ไข GCSS โดยตรงเนื่องจากคำสั่งของ GCSS อาจจะใช้ร่วมกับส่วนอื่นๆด้วย) สร้างเสร็จแล้วให้ใส่โค้ดตามนี้
  header {
    background-color: #03A9F4;
    margin-bottom: 10px;
  }
  header h1 {
    padding: 20px 10px;
    color: #FFF;
    text-shadow: -1px -1px 0 rgba(0,0,0,0.2);
  }
  .topmenu {
    background-color: rgba(0,0,0,0.04);
    padding: 5px;
  }
  .topmenu > ul > li > a {
    color: #FFF;
  }
  .topmenu > ul > li.select > a {
    background-color: rgba(0,0,0,0.1);
  }
  .topmenu > ul > li:hover > a {
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
  }
  .footer {
    border-top: 3px solid #DDD;
    background-color: #EEE;
    text-align: center;
    margin-top: 10px;
    padding: 20px 10px;
    color: #666;
  }
 • สุดท้ายให้เราเพิ่มคำสั่ง เรียกใช้ style.css ลงใน index.html ซึ่งวิธีใส่จะเหมือนการแทรก Javascript นะครับ (ผมได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการใส่ CSS และ Javascript ทั้งสองแบบ ซึ่งในตอนใช้จริงให้เลือกวิธีที่เหมาะสมด้วยตัวเอง)
เสร็จแล้วลองเรียกหน้าเว็บอีกครั้ง ดูผลงาน
ปิดท้ายด้วยคลิปบรรยายเวอร์คช้อปนี้อีกครั้งนะครับ
0SHAREFacebookLINE it!