[ตอนที่ 1] เวิร์คช้อปการสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยคชสาร

ตัวอย่างนี้จะเป็นการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย ๆ นะครับ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการใช้งานเบื้องต้น ทั้งการเรียกใช้งานส่วนต่างๆของคชสาร ตลอดจนการใช้งาน template CSS และ Javascript

บทความนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ตอนนะครับ (ลิงค์อยู่ด้านล่าง) และปิดท้ายด้วยคลิปบรรยายในตอนสุดท้าย (ผมแนะนำให้อ่านบทความให้ครบก่อนถึงจะดูคลิป) และสามารถดาวน์โหลดซอร์สโค้ดแบบสมบูรณ์ได้ที่ https://github.com/...iriya/kotchasan-site ส่วนหน้าตาของโปรเจ็คนี้เมื่อเสร็จแล้ว http://workshop.kotchasan.com/kcms/ (หมายเหตุ ตัวอย่างนี้เป็นการรวมๆเอาเวิร์คช้อปทั้งหมดของคชสารเข้าไว้ด้วยกันเป็นเว็บไซต์เดียว)

ขั้นตอนแรกทำการติดตั้งคชสารก่อนเลย โดยแนะนำให้ดาวน์โหลดใหม่ทุกครั้งที่ต้องการใช้งานนะครับ
แก้ไขไฟล์ index.php ซึ่งค่าเริ่มต้นของคชสารชี้ไปที่โปรเจ็ค welcome
// load Kotchasan
include 'Kotchasan/load.php';
// Initial Kotchasan Framework
Kotchasan::createWebApplication()->run();

กลไกการเรียกใช้งานเว็บไซต์ของคชสาร คือ คชสารจะทำการเรียกไปยัง defaultController (ไฟล์ Kotchasan/Kotchasan.php) ซึ่งค่าเริ่มต้นคือ Index\Index\Controller ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำคือ สร้าง Controller นี้ก่อน 
สร้างไฟล์ modules/index/controllers/index.php (สังเกตุนะครับว่า ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด)
namespace Index\Index;

use \Kotchasan\Http\Request;

class Controller extends \Kotchasan\Controller
{

  public function index(Request $request)
  {
    echo __FILE__;
  }
}

คลาสที่ได้นี้จะมีชิ่อคลาสว่า Index\Index\Controller ซึ่งตามข้อกำหนดของคชสารเมธอดแรกที่คชสารเรียกใช้คือ index ซึ่งในเมธอดนี้ผมเขียนคำสั่งให้แสดงชื่อไฟล์ออกมา เขียนเสร็จแล้วลองเรียกเว็บไซต์ดูครับ
0SHAREFacebookLINE it!