โปรเจ็คตัวอย่างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ที่ใช้ Javascript API ในการแสดงสินค้า ตอนที่ 1

สืบเนื่องจากผมได้จัดทำระบบบัญชีออนไลน์ไว้ [แจกฟรี] ระบบบัญชีออนไลน์ Online Accounting System (OAS) เลยคิดว่าจะลองทำระบบหน้าร้านเพื่อแสดงรายการสินค้าจากระบบบัญชีออนไลน์ดู โดยผมได้เพิ่มความสามารถให้ระบบบัญชีออนไลน์สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลเพื่อเลือกดูสินค้าได้ผ่าน REST API

เกี่ยวกับ API
Method URL คำอธิบาย พารามิเตอร์ Query String
GET api.php/categories ลิสต์รายชื่อหมวดหมู่ของสินค้าทั้งหมด
GET api.php/products/<category_id>/<page> เรียกดูรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก category_id : ID ของหมวดหมู่, 0 หรือไม่ระบุ (ต้องไม่ระบุ page ด้วย) หมายถึงทุกหมวดหมู่
page : หน้าที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุจะแสดงหน้าแรก
items : จำนวนรายการที่ต้องการ ค่าเริ่มต้นคือ 30
GET api.php/product/<ID> คืนค่ารายละเอียดของสินค้ารายการที่ ID ID : ID ของสินค้าที่ต้องการ
GET api.php/search/<q>/<page> ค้นหาสินค้า q : ข้อความค้นหา
page : หน้าที่ต้องการ ถ้าไม่ระบุจะแสดงหน้าแรก
items : จำนวนรายการที่ต้องการ ค่าเริ่มต้นคือ 30
category_id : ค้นหาภายในหมวดหมู่ที่กำหนด ถ้าไม่ระบุค้นหาจากทุกหมวดหมู่

สำหรับในส่วนของร้านค้า (โปรเจ็คนี้) ผมออกแบบโดยเน้นความเรียบง่าย เพื่อแสดงถึงเทคนิคการนำไปใช้งานเท่านั้น ไม่ได้เน้นความสวยงามหรือความสมบูรณ์ในการนำไปใช้งานจริงแต่อย่างใด สามารถดูตัวอย่างเว็บไซต์ได้ที่ https://shopdemo.goragod.com/
เกี่ยวกับ REST API
REST เป็น Webservice รูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีข้อดีเช่น
  • รับส่งโดยโปรโตคอลมาตรฐาน HTTP ทำให้ไม่ต้องวุ่นวายในการตั้งค่า Server รวมถึงเรียกใช้ได้ง่าย
  • มี overhead ต่ำให้ข้อมูลที่รับส่งมีขนาดเล็กกว่า เร็วกว่า
  • มีรูปแบบการส่งที่เข้าใจง่ายโดยการดูจาก Method ของ HTTP เช่น GET (ขอข้อมูล) POST (เพิ่มข้อมูล) PUT (แก้ไขข้อมูล) DELETE (ลบข้อมูล)
  • รองรับรูปแบบข้อมูลหลายรูปแบบเช่น XML JSON TEXT (ปัจจุบันนิยม JSON)

สำหรับใครที่สงสัยว่า SEO ของเว็บลักษณะนี้เป็นอย่างไร ตรวจสอบได้ที่นี่เลยครับ https://www.google.co.th/...shopdemo.goragod.com

อ่านต่อตอนที่สองคลิกลิงค์ด้านล่างเลยครับ
0SHAREFacebookLINE it!