New GCMS CMS ที่สร้างจาก คชสารเฟรมเวิร์ค

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการออกแบบ Framework นี้คือการนำมาใช้ทดแทน GCMS (http://gcms.in.th) ซึ่งหากสำเร็จจะมีการเปลี่ยน Core ของ GCMS มาใช้ Framework นี้แทน ในเบื้องต้นผมได้มีการออกแบบโครงสร้างของ GCMS ใหม่ไว้ดังนี้
GCMS Diagram
โดยที่คุณสมบัติของ GCMS ตัวใหม่ผมจะยังคงไว้ให้เหมือนเดิมทุกประการ แต่ด้วยคุณสมบัติของ Framework ที่เป็น MVC น่าจะช่วยให้การนำไปดัดแปลงใช้งานของ Developer ง่ายขึ้น
หมายเหตุ สำหรับโค้ดต่างๆบน Github หากมีการดาวน์โหลดไปเพื่อทดสอบ ผมยังไมได้เตรียมส่วนของฐานข้อมูลให้นะครับ ถ้าต้องการทดสอบเต็มรูปแบบ ให้ทำการติดตั้ง GCMS ร่วมด้วย 1 ตัว และทำการชี้ฐานข้อมูลของ Framework ไปยังฐานข้อมูลของ GCMS เนื่องจากมันใช้ฐานข้อมูลตัวเดียวกัน และ CMS ที่สร้างจาก Framework นี้ ยังคงเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0SHAREFacebookLINE it!
^