บันทึกรายรับรายจ่าย ทำให้อัพโหลดไฟล์ได่ไหมครับ

บันทึกรายรับรายจ่าย ทำให้อัพโหลดไฟล์ได่ไหมครับ
0SHAREFacebookLINE it!

ได้ครับ
ตัวอย่าง input file https://github.com/goragod/edocument/blob/master/modules/edocument/views/write.php#L78
ตอบรับค่าจากการโพสต์ https://github.com/goragod/edocument/blob/master/modules/edocument/models/write.php#L109
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^