ระบบจองรถ ปัญหา Respond Message ในการสมัครสมาชิก

แจ้งปัญหาที่พบในขั้นตอนการสมัครสมาชิกของระบบจองรถ
(สามารถทดสอบได้ที่ http://siam-tech.co.th/car)

เมื่อกรอกข้อมูลและกดปุ่ม Submit ในขั้นตอนการสมัครสมาชิกเรียบร้อย
ข้อมูลสมาชิกเข้าระบบแล้ว (เช็คด้วย User Admin Default)
แต่ไม่มี Respond Message แจ้ง User(/หรือการ Redirect) เพื่อแจ้งผู้สมัครว่าสำเร็จแล้ว

ป.ล. ได้เปิด DEBUG, 2 ในไฟล์ Load.php ไว้แต่ Error ไม่แจ้ง (คาดว่าระบบไม่ได้ Error แต่อาจมี Bug ส่วนการ Respond เฉยๆ ครับ)
0SHAREFacebookLINE it!

ตั้งค่าอีเมลให้ถูกต้องหาก สามารถส่งอีเมล์ได้
หรือเว้นว่างช่อง no-reply ของอีเมล์ไว้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^