ระบบจองห้อง login ไม่ได้

สอบถามครับ ระบบจองห้อง ผมได้แก้ไข web title ใน file setting/config.php แล้ว upload file ขึ้นไปทับ file เดิม ปรากฏว่าทำให้ login เข้าระบบ ไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับ
0SHAREFacebookLINE it!

ไฟล์ config จะมีข้อมูลที่จำเพาะสำหรับเว็บแต่ละเว็บครับ ถ้าเอาไฟล์จากที่อื่นขึ้นไป จะมีปัญหาการเข้าระบบได้
วิธีการแก้ไขการเข้าระบบไม่ได้มีอยู่บนเว็บครับลองอ่านดู คำแนะนำที่ง่ายที่สุดคือการขอรหัสผ่านใหม่
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^