ไม่สามารถ upload เอกสารได้ต่อเนื่อง

ไม่สามารถ upload เอกสารได้ต่อเนื่อง
ไม่สามารถ Upload file เอกสารต่อเนื่องได้ จะขึ้น pop ว่ามีเอกสารนี้อยู่ก่อนแล้ว
- Windows Server 2016
- Bitnami = MySQL
- Webserver = Apache2
S BANG 16 ก.ย. 2563 2 50
0SHAREFacebookLINE it!

https://www.kotchasan.com/forum.html?wbid=3809
ลองดูข้อ 4 ครับ ไม่แน่ใจว่าเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่า

ตอนนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ XAMPP แทน ตอนนี้สามรถ Upload ได้เนื่องแล้วครับ
ความคิดเห็น #2 S BANG 16 ก.ย. 2563 171.96.xx.xx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^