ติดตั้ง E-document ไม่ได้

ติดตั้ง E-document ไม่ได้
ผมติดตั้งไม่ได้ครับ
0SHAREFacebookLINE it!

มีคลิปวิธีการติดตั้งบนเว็บครับ ลองศึกษาดู
น่าจะมีปัญหาที่โฟลเดอร์ settings/ ไม่สามารถขียนไฟล์ได้
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^