ขอทราบวิธีแก้ไขลิงค์ใน Dashboard ของ E-Office

ขอทราบวิธีแก้ไขลิงค์ใน Dashboard ของ E-Office
ผมต้องการแก้ไขลิงค์ในส่วนของการแสดงผลการจองยานพาหนะ เพราะปัจจุบันถ้ากดเข้าไปจะไปเจอหน้าจองรถ ไม่ใช่หน้ารายงานการจอง
ผมศึกษาจากลิงค์นี้ https://www.kotchasan.com/...ule=knowledge&id=111 แต่ยังไม่สามารถแก้ไขได้
ผมพยายามจะแก้ไขไฟล์ home.php (module/index/controllers/home.php) แต่หาจุดที่ต้องแก้ไม่เจอครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
0SHAREFacebookLINE it!

#1

ขอทราบวิธีแก้ไขลิงค์ใน Dashboard ของ E-Office
แก้ไขได้แล้วนะครับ ตามที่ Guide ให้
public static function addCard(Request $request, $card, $login)
{
$today = date('Y-m-d');
$url = 'index.php?module=car-report&status=1'.'&from='.$today.'&to='.$today;
if ($login) {
\Index\Home\Controller::renderCard($card, 'icon-calendar', '{LNG_Book a vehicle}', number_format(\Car\Home\Model::getNew()), '{LNG_Booking today}', $url);
\Index\Home\Controller::renderCard($card, 'icon-shipping', '{LNG_Vehicle}', number_format(\Car\Home\Model::cars()), '{LNG_All cars}', 'index.php?module=car-vehicles');
}
}
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024