ระบบจองห้องประชุมใช้ User Logon จาก AD

ระบบจองห้องประชุม สามารถเชื่อมให้ใช้งานกับ User ที่อยู่บน AD ได้หรือไม่ครับ
0SHAREFacebookLINE it!

ถ้าตามระบบปกติไม่ได้ครับ
จะต้องเขียนเพิ่มเพื่อ login จาก AD ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024