มีวิธีแก้ SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'ro

มีวิธีแก้ SQLSTATE[HY000] [1045] Access denied for user 'ro
0SHAREFacebookLINE it!

ตามนั้นแหละครับ มันบอกว่า login ไมได้เพราะ username หรือ password ไม่ถูกต้อง อาจเป็นไปได้ว่า
1. username หรือ password ไม่ถูกต้อง
2. username ไม่มีอยู่จริง หรือบาง server ก็ไม่ให้ใช้ root
3. ยังไมได้ตั้ง password ของ root
โดยทั่วๆไป username+password จะเป็นตัวเดียวกันกับที่ login เข้า phpmyadmin ครับ โดยจะต้องมีทั้ง username และ password ถ้าไม่มีหรือไม่เคย login ให้ไปสร้างหรือตรวจสอบก่อน (เจอบ่อยกับการจำลอง Server) ซึ่งต้องไปหาค่าที่ถูกต้องมากรอกให้ตัวติดตั้งครับ จาก Server ของตัวเอง
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024