ระบบจองห้องประชุม

ระบบจองห้องประชุม
ทำไมถึง ไม่ เห็น ฏิทินการจอง ห้อง ครับ
0SHAREFacebookLINE it!

เข้าเป็น https หรือเปล่าครับ เห็นขึ้น Not secure ถ้าพยายามเข้าเป็น https แสดงว่าตัว https มีปัญหาอยู่ ให้แก้ไขให้ถูกต้อง หรือใช้เป็น http แทน
ถ้าสงสัยลองตรวจสอบที่เว็บตัวอย่างดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024