ลงโปรแกรม Car-reservation ไม่ได้

ลงโปรแกรม Car-reservation ไม่ได้
ผ่านขั้นตอนทดสอบคุณสมบัติไปแล้ว มาติดหน้านี้ตามภาพครับ แก้ไขยังไง ติดตั้งบน NAS SYNOLOGY
0SHAREFacebookLINE it!

มีปัญหาไม่สามารถเขียนไฟล์ได้ครับ ลองปรับ chmod ให้โฟลเดอร์ที่ติดตั้งสามารถเขียนได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024