แจ้งปัญหา [ตั้งกระทู้]

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
วิธีแก้ปัญหา เมื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ทำงาน วิธีแก้ปัญหา เมื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่ทำงาน

BY แอดมิน โพสต์เมื่อ 23 ธ.ค. 2560 เวลา 16:07 น.

4,593 0  
อ่านก่อนใช้งานหมวดหมู่นี้ อ่านก่อนใช้งานหมวดหมู่นี้

BY แอดมิน โพสต์เมื่อ 05 พ.ค. 2559 เวลา 16:16 น.

2,190 0  
ระบบ E-Office ไม่สามารถ update หน่วยงานที่จองห้องประชุมได้ ระบบ E-Office ไม่สามารถ update หน่วยงานที่จองห้องประชุมได้

BY Chedsada โพสต์เมื่อ 08 ก.ค. 2562 เวลา 08:47 น.

238 2 แอดมิน 08 ก.ค. 2562 เวลา 20:20 น.
Sorry, cannot find a page called Please check the URL or try the Sorry, cannot find a page called Please check the URL or try the

BY Suphawat โพสต์เมื่อ 03 ก.ค. 2562 เวลา 23:03 น.

279 3 แอดมิน 06 ก.ค. 2562 เวลา 15:30 น.
อยากให้ user login เห็นรายการแจ้งซ่อมทั้งหมดครับ inventory-maste อยากให้ user login เห็นรายการแจ้งซ่อมทั้งหมดครับ inventory-maste

BY Thehero โพสต์เมื่อ 22 มิ.ย. 2562 เวลา 16:56 น.

501 5 แอดมิน 26 มิ.ย. 2562 เวลา 08:45 น.
ระบบจองรถ รายการไม่แสดงบน ปฏิทินครับ ระบบจองรถ รายการไม่แสดงบน ปฏิทินครับ

BY Natsit โพสต์เมื่อ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 15:46 น.

336 8 แอดมิน 21 มิ.ย. 2562 เวลา 08:06 น.
ไม่มีหน้าต่างสำหรับ อนุมัติ ไม่มีหน้าต่างสำหรับ อนุมัติ

BY Dacha โพสต์เมื่อ 07 มิ.ย. 2562 เวลา 13:19 น.

255 6 Dacha 07 มิ.ย. 2562 เวลา 14:14 น.
E-office ไม่สามารถส่งเอกสารได้ E-office ไม่สามารถส่งเอกสารได้

BY จักรพงษ์ โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2562 เวลา 09:47 น.

285 1 แอดมิน 23 พ.ค. 2562 เวลา 16:56 น.
login ระบบจองห้องประชุมไม่ได้ login ระบบจองห้องประชุมไม่ได้

BY Crayon Stamp โพสต์เมื่อ 21 พ.ค. 2562 เวลา 15:19 น.

481 2 Crayon Stamp 23 พ.ค. 2562 เวลา 11:07 น.
เกิด Error ระบบจองห้องประชุม ครับ เกิด Error ระบบจองห้องประชุม ครับ

BY จักรพงษ์ ธรรมวิเชียร โพสต์เมื่อ 16 พ.ค. 2562 เวลา 13:35 น.

248 1 แอดมิน 16 พ.ค. 2562 เวลา 21:15 น.
ระบบจองรถออนไลน์ ไม่มีเมนู ตั่งค่าพนักงานขับรถ ระบบจองรถออนไลน์ ไม่มีเมนู ตั่งค่าพนักงานขับรถ

BY Pongsakorn โพสต์เมื่อ 01 พ.ค. 2562 เวลา 14:41 น.

694 9 แอดมิน 14 พ.ค. 2562 เวลา 18:49 น.
ติดตั้งแล้ว ไม่ทำงาน ติดตั้งแล้ว ไม่ทำงาน

BY Makin Puttaisong โพสต์เมื่อ 01 พ.ค. 2562 เวลา 15:14 น.

312 2 Makin Puttaisong 02 พ.ค. 2562 เวลา 09:55 น.
ติดตั้งผ่าน NGINX แล้ว Load หน้าเพจขึ้นไม่ครบ ติดตั้งผ่าน NGINX แล้ว Load หน้าเพจขึ้นไม่ครบ

BY Knt โพสต์เมื่อ 22 เม.ย. 2562 เวลา 11:53 น.

239 1 แอดมิน 22 เม.ย. 2562 เวลา 15:00 น.
Login ผ่าน Facebook ไม่ได้ Login ผ่าน Facebook ไม่ได้

BY Axxess โพสต์เมื่อ 14 เม.ย. 2562 เวลา 16:18 น.

291 3 แอดมิน 22 เม.ย. 2562 เวลา 14:58 น.
ไม่สามารถกดบันทึกแจ้งซ่อมได้ ไม่สามารถกดบันทึกแจ้งซ่อมได้

BY Nawapon Viriyakit โพสต์เมื่อ 05 เม.ย. 2562 เวลา 16:43 น.

310 2 Nawapon Viriyakit 05 เม.ย. 2562 เวลา 17:02 น.
ระบบจองห้องประชุม ส่ง E-mail ไม่ได้ ระบบจองห้องประชุม ส่ง E-mail ไม่ได้

BY Snow โพสต์เมื่อ 21 ม.ค. 2562 เวลา 16:45 น.

519 7 แอดมิน 05 เม.ย. 2562 เวลา 13:10 น.
ระบบจองห้องประชุม ปฏิทินมากองด้านล่าง ระบบจองห้องประชุม ปฏิทินมากองด้านล่าง

BY Batyoo Waeyaena โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2562 เวลา 16:51 น.

519 2 Batyoo Waeyaena 05 เม.ย. 2562 เวลา 01:47 น.
บันทึกข้อมูลแผนกแล้วข้อมูลในตาราง categoty เป็นคำอื่น บันทึกข้อมูลแผนกแล้วข้อมูลในตาราง categoty เป็นคำอื่น

BY อนุพงศ์ เพียงตา โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2562 เวลา 10:40 น.

333 1 แอดมิน 03 เม.ย. 2562 เวลา 10:43 น.
Bug ระบบ SMS (database.sql ไม่มีคำสั่งสร้างตาราง language) Bug ระบบ SMS (database.sql ไม่มีคำสั่งสร้างตาราง language)

BY Shinosuke โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2562 เวลา 17:19 น.

378 1 แอดมิน 26 มี.ค. 2562 เวลา 13:04 น.
Bug ระบบ SMS (ดาวน์โหลด รายชื่อบุคลากร .csv) อ่านไม่ออก Bug ระบบ SMS (ดาวน์โหลด รายชื่อบุคลากร .csv) อ่านไม่ออก

BY Shinosuke โพสต์เมื่อ 25 มี.ค. 2562 เวลา 17:29 น.

331 1 แอดมิน 26 มี.ค. 2562 เวลา 13:05 น.
จองห้องประชุมและแจ้งเตือนไลน์ผู้ดูแลระบบ จองห้องประชุมและแจ้งเตือนไลน์ผู้ดูแลระบบ

BY Batyoo Waeyaena โพสต์เมื่อ 14 ก.พ. 2562 เวลา 00:55 น.

740 8 Batyoo Waeyaena 25 มี.ค. 2562 เวลา 10:33 น.
[แจกฟรี] ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ PHP หรือ E-Document [แจกฟรี] ระบบรับส่งเอกสารออนไลน์ PHP หรือ E-Document

BY Joggy โพสต์เมื่อ 21 มี.ค. 2562 เวลา 16:36 น.

417 1 แอดมิน 22 มี.ค. 2562 เวลา 21:09 น.
^