การตั้งค่าโปรแกรม SMS ให้ไม่ต้องกรอกคะแนนเก็บ

โปรแกรม School Management System (SMS) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.0.0 ขึ้นมา ปกติแล้วจะต้องมีการกรอกคะแนนเก็บ 2 เทอม เทอมละไม่เกิน 50 คะแนน เพื่อที่จะรวมกันเอาไปคำนวณเกรด แต่เนื่องจากมี User บางคนแจ้งว่าเขาไม่ต้องการกรอกคะแนน ผมเลยมาอัปเดทให้ในเวอร์ชั่นนี้

ขั้นตอนอาจมีความซับซ้อนเล็กน้อยนะครับ แต่สามารถดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย โดยไม่ต้องมีการแก้ไขโค้ด

1.ไปที่เมนู ตั้งค่า => โรงเรียน => การคำนวณเกรด ให้ลบข้อมูลออกทุกช่อง แล้วกด บันทึก

บรรทัดแรกของตารางจะไม่สามารถลบได้นะครับให้ทำการลบข้อมูลในช่องกรอกออกแทน แล้วกดบันทึกเสมอหลังจากการลบทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีข้อมูลการคำนวณ โปรแกรมจะไม่มีแสดงช่องกรอกคะแนนสามารถเลือกเกรดที่ต้องการได้เลย ในกรณีที่ต้องการกลับมากรอกคะแนนในภายหลัง สามารถกดปุ่ม "ใช้ค่าเริ่มต้น" เพื่อให้โปรแกรมนำค่าเริ่มต้นมากรอกให้ได้

2.ไปที่เมนู ตั้งค่า => โรงเรียน => ตั้งค่าระดับผลการเรียน ตามรูป
ให้ทำการลบรายการที่คีย์เท่ากับ 0 ออก แล้วเพิ่มระดับผลการเรียนที่ต้องการ ดังตัวอย่าง
เสร็จแล้วกดบันทึก เป็นอันเสร็จกระบวนการตั้งค่า
0SHAREFacebookLINE it!