ป้ายกำกับ โปรแกรม School Management System (SMS)

[แจกฟรี] ระบบบริหารงานโรงเรียน PHP School Management System (SMS)
[แจกฟรี] ระบบบริหารงานโรงเรียน PHP School Management System (SMS)

27 ส.ค. 2560 0 95,350

เป็นระบบช่วยเหลือในการบริหารงานโรงเรียน หรือ สถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร ผู้บริหาร ครู-อาจาร์ย (Personnel) ระบบสารบรรณ (E-Document) รับ-ส่ง เอกสารภายในหน่วยงาน ระบบเกรดของนักเรียน (School)

การตั้งค่าโปรแกรม SMS ให้ไม่ต้องกรอกคะแนนเก็บ
การตั้งค่าโปรแกรม SMS ให้ไม่ต้องกรอกคะแนนเก็บ

24 เม.ย. 2564 0 8,113

โปรแกรม School Management System (SMS) ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.0.0 ขึ้นมา ปกติแล้วจะต้องมีการกรอกคะแนนเก็บ 2 เทอม เทอมละไม่เกิน 50 คะแนน เพื่อที่จะรวมกันเอาไปคำนวณเกรด แต่เนื่องจากมี User บางคนแจ้งว่าเขาไม่ต้องการกรอกคะแนน ผมเลยมาอัปเดทให้ในเวอร์ชั่นนี้

1