การเปิดใช้งาน cURL สำหรับ PHP

การเปิดใช้งาน cURL สำหรับ PHP ช่วยให้คุณสามารถทำงานกับการร้องขอ HTTP เช่นการดึงข้อมูลจาก API หรือการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ นี่คือขั้นตอนการเปิดใช้งาน cURL ทั้งบน Linux และ XAMPP
 

บน Linux


1. ติดตั้ง cURL library
บน Debian/Ubuntu
sudo apt-get install php-curl


บน CentOS/RHEL
sudo yum install php-curl


2. แก้ไขไฟล์ php.ini ด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ
sudo nano /etc/php/7.x/apache2/php.ini

หรือ
sudo nano /etc/php/7.x/cli/php.ini

ยืนยันว่ามีบรรทัดต่อไปนี้และไม่มีเครื่องหมาย ; อยู่ด้านหน้า
extension=curl


3. รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์
บน Apache
sudo service apache2 restart


บน Nginx
sudo service nginx restart


4. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน cURL โดยสร้างไฟล์ phpinfo.php และใส่โค้ดนี้
<?php phpinfo(); ?>

เปิดไฟล์นี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วค้นหาคำว่า "cURL" เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้งานแล้วหรือยัง
 

บน XAMPP

1. เปิด XAMPP Control Panel หยุด Apache ชั่วคราว
2. เปิดไฟล์ php.ini ด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ เช่น Notepad หรือ Notepad++ หรือจากเมนูบน Control Panel
C:\xampp\php\php.ini

3. แก้ไขไฟล์ php.ini ค้นหาบรรทัดที่มี
;extension=curl

และลบเครื่องหมาย ; ออกเพื่อเปิดใช้งาน cURL
extension=curl

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ php.ini แล้วกลับไปที่ XAMPP Control Panel จากนั้นเริ่ม Apache ใหม่
5. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน cURL โดยสร้างไฟล์ phpinfo.php ในไดเรกทอรี htdocs ของ XAMPP (ปกติอยู่ที่ C:\xampp\htdocs\) โดยใส่โค้ดนี้
<?php phpinfo(); ?>

เปิดไฟล์นี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น http://localhost/phpinfo.php) แล้วค้นหาคำว่า "cURL" เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้งานแล้วหรือยัง
0SHAREFacebookLINE it!