การเปิดใช้งาน GD library สำหรับ PHP

การเปิดใช้งาน GD library สำหรับ PHP จะช่วยให้คุณสามารถทำงานกับกราฟิก เช่น การสร้างรูปภาพ การปรับขนาด และการแก้ไขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีเปิดใช้งาน GD library ทั้งบน Linux และ XAMPP

บน Linux


1. ติดตั้ง GD library
บน Debian/Ubuntu
sudo apt-get install php-gd


บน CentOS/RHEL
sudo yum install php-gd


2. แก้ไขไฟล์ php.ini โดยเปิดไฟล์ php.ini ด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความโดยคำสั่ง
sudo nano /etc/php/7.x/apache2/php.ini

หรือ
sudo nano /etc/php/7.x/cli/php.ini

เพิ่มหรือยืนยันบรรทัดต่อไปนี้ว่าไม่มีเครื่องหมาย ; อยู่ด้านหน้า
extension=gd


3. รีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์
บน Apache
sudo service apache2 restart


บน Nginx
sudo service nginx restart


4. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน GD โดยสร้างไฟล์ phpinfo.php และใส่โค้ดนี้
<?php phpinfo(); ?>

เปิดไฟล์นี้ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วค้นหาคำว่า "gd" เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้งานแล้วหรือยัง

บน XAMPP (Windows)

1. เปิด XAMPP Control Panel หยุด Apache ชั่วคราว
2. เปิดไฟล์ php.ini ด้วยเครื่องมือแก้ไขข้อความ เช่น Notepad หรือ Notepad++ ปกติจะเป็นไฟล์ C:\xampp\php\php.ini (หรือกดจาก Control Panel ของ XAMPP) แก้ไขไฟล์ php.ini โดยค้นหาบรรทัดที่มี
;extension=gd

และลบเครื่องหมาย ; ด้านหน้าข้อความออกเพื่อเปิดใช้งาน GD library
extension=gd

บันทึกการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ php.ini
3. แล้วกลับไปที่ XAMPP Control Panel จากนั้นให้ Start Apache ใหม่
4. ตรวจสอบการเปิดใช้งาน GD โดยสร้างไฟล์ phpinfo.php ในไดเรกทอรี htdocs ของ XAMPP (ปกติอยู่ที่ C:\xampp\htdocs\) โดยใส่โค้ดนี้
<?php phpinfo(); ?>

เปิดไฟล์นี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น http://localhost/phpinfo.php) แล้วค้นหาคำว่า "gd" เพื่อดูว่ามีการเปิดใช้งานแล้วหรือยัง
0SHAREFacebookLINE it!