การเปิดใช้งาน OPcache สำหรับ PHP

การเปิดใช้งาน OPcache สำหรับ PHP ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยการเก็บสำเนาที่คอมไพล์แล้วของสคริปต์ PHP ในหน่วยความจำ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องคอมไพล์ซ้ำในทุกๆ การร้องขอ

นี่คือวิธีเปิดใช้งาน OPcache บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
 1. ตรวจสอบว่า OPcache ติดตั้งแล้วหรือยัง
  เปิดไฟล์ PHP info เพื่อตรวจสอบว่ามี OPcache ติดตั้งแล้วหรือยัง โดยการสร้างไฟล์ phpinfo.php และใส่โค้ดนี้
  <?php phpinfo(); ?>
  แล้วเปิดไฟล์นี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ ค้นหา "opcache" เพื่อดูว่ามีการติดตั้งและเปิดใช้งานแล้วหรือยัง
 2. ติดตั้ง OPcache ถ้า OPcache ยังไม่ได้ติดตั้ง คุณสามารถติดตั้งได้ด้วยคำสั่ง

  สำหรับ Ubuntu
  sudo apt-get install php-opcache


  สำหรับ CentOS
  sudo yum install php-opcache


  หากคุณใช้ XAMPP คุณสามารถเปิดใช้งาน OPcache สำหรับ PHP ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  • เปิด XAMPP Control Panel และหยุด Apache ชั่วคราวก่อน
  • เปิดไฟล์ php.ini ด้วย Text Editor ซึ่งปกติจะอยู่ใน C:\xampp\php\php.ini (กดจาก Control Panel ของ XAMPP ก็ได้)
  • ค้นหาบรรทัดที่มี
   ;zend_extension=opcache

   และลบเครื่องหมาย ; หน้าข้อความออก โดยให้แน่ใจว่าบรรทัดนี้จะเป็นดังนี้
   zend_extension=opcache
 3. ตรวจสอบไฟล์ php.ini ว่ามีบรรทัดเหล่านี้หรือไม่ ถ้าไม่มีให้เพิ่มเข้าไปใหม่
  สำหรับ Ubuntu และ CentOS
  [opcache]
  zend_extension=opcache.so
  opcache.enable=1
  opcache.memory_consumption=128
  opcache.interned_strings_buffer=8
  opcache.max_accelerated_files=4000
  opcache.revalidate_freq=2
  opcache.fast_shutdown=1
  opcache.enable_cli=1


  สำหรับ XAMPP บน Windows
  [opcache]
  opcache.enable=1
  opcache.memory_consumption=128
  opcache.interned_strings_buffer=8
  opcache.max_accelerated_files=4000
  opcache.revalidate_freq=2
  opcache.fast_shutdown=1
  opcache.enable_cli=1
 4. เสร็จแล้วรีสตาร์ทเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

  สำหรับ Apache
  sudo service apache2 restart


  สำหรับ Nginx
  sudo service nginx restart


  สำหรับ XAMPP ให้ Start Apache ที่ Control Panel
 5. กลับไปตรวจสอบว่า OPcache เปิดใช้งานเรียบร้อยหรือไม่ ตามข้อ 1.
0SHAREFacebookLINE it!