ทั่วไป

    เยี่ยมชม ความคิดเห็น ตอบล่าสุด
อ่านก่อนใช้งานหมวดหมู่นี้ อ่านก่อนใช้งานหมวดหมู่นี้

BY แอดมิน โพสต์เมื่อ 05 พ.ค. 2559 เวลา 16:16 น.

4,974 0  
ปัญหาการใช้งานคชสารที่พบบ่อย ปัญหาการใช้งานคชสารที่พบบ่อย

BY แอดมิน โพสต์เมื่อ 15 ก.ย. 2560 เวลา 08:18 น.

5,611 1 แอดมิน 30 ก.ย. 2560 เวลา 07:39 น.
อยากแก้ไขตัวเลขค่ะ oas-main อยากแก้ไขตัวเลขค่ะ oas-main

BY Nong โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2566 เวลา 22:25 น.

235 1 แอดมิน 16 ต.ค. 2566 เวลา 18:01 น.
สอบถามเรื่อง database ของระบบยืม-คืนพัสดุ สอบถามเรื่อง database ของระบบยืม-คืนพัสดุ

BY วารุณี ยืนยงวิวัฒน์ โพสต์เมื่อ 03 ต.ค. 2566 เวลา 09:21 น.

215 1 แอดมิน 03 ต.ค. 2566 เวลา 17:58 น.
อยากทราบว่าสามารถใช้งานลักษณะ SSO ได้ไหมครับ อยากทราบว่าสามารถใช้งานลักษณะ SSO ได้ไหมครับ

BY สุทธนิต โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2566 เวลา 13:49 น.

314 11 แอดมิน 01 ต.ค. 2566 เวลา 22:32 น.
ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข form registerfrm.html ครับ ขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไข form registerfrm.html ครับ

BY AuToBoT Team โพสต์เมื่อ 29 ก.ย. 2566 เวลา 09:45 น.

282 1 แอดมิน 01 ต.ค. 2566 เวลา 22:28 น.
ระบบ e borrow เพิ่มรายการไม่ได้ ระบบ e borrow เพิ่มรายการไม่ได้

BY Panya โพสต์เมื่อ 22 ก.ย. 2566 เวลา 15:05 น.

235 3 แอดมิน 26 ก.ย. 2566 เวลา 12:49 น.
สอบถามกรณีศึกษาหน่อยครับ สอบถามกรณีศึกษาหน่อยครับ

BY ชยณัฐ พวงสายใจ โพสต์เมื่อ 13 ก.ย. 2566 เวลา 15:16 น.

184 1 แอดมิน 13 ก.ย. 2566 เวลา 22:58 น.
ระบบจองห้องประชุมไม่มี Js และ CSS ระบบจองห้องประชุมไม่มี Js และ CSS

BY Thakzinn โพสต์เมื่อ 18 มี.ค. 2564 เวลา 09:27 น.

1,393 9 แอดมิน 10 ก.ย. 2566 เวลา 19:15 น.
เพิ่มข้อมูลบุคลากรไม่ได้เลยครับ เพิ่มข้อมูลบุคลากรไม่ได้เลยครับ

BY นายศุภลักษ์ ปรือปรัก โพสต์เมื่อ 02 ก.ย. 2566 เวลา 10:40 น.

187 1 แอดมิน 06 ก.ย. 2566 เวลา 18:01 น.
สอบถามการแก้ field ของระบบจองรถ สอบถามการแก้ field ของระบบจองรถ

BY Chow CCC โพสต์เมื่อ 06 ก.ย. 2566 เวลา 07:48 น.

189 1 แอดมิน 06 ก.ย. 2566 เวลา 17:48 น.
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ Enrollment syst ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ Enrollment syst

BY Hedes Diff โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 17:31 น.

170 1 แอดมิน 01 ก.ย. 2566 เวลา 22:59 น.
ระบบันทึกข้อมูลการซ่อม ระบบันทึกข้อมูลการซ่อม

BY ศราวุฒิ พรหมสวัสดิ์ 020 โพสต์เมื่อ 28 ส.ค. 2566 เวลา 16:53 น.

245 1 แอดมิน 01 ก.ย. 2566 เวลา 22:54 น.
สอบถามระบบจองรถออนไลน์ครับ สอบถามระบบจองรถออนไลน์ครับ

BY Theerapat Yodmuang โพสต์เมื่อ 26 ส.ค. 2566 เวลา 19:14 น.

205 1 แอดมิน 01 ก.ย. 2566 เวลา 22:53 น.
สอบถามระบบ จองห้องประชุม ครับ สอบถามระบบ จองห้องประชุม ครับ

BY Teerapat(dragoons) โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 13:25 น.

301 4 แอดมิน 01 ก.ย. 2566 เวลา 22:52 น.
สอบถามการแสดง "รายการอุปกรณ์" ของระบบจองห้องประชุม สอบถามการแสดง "รายการอุปกรณ์" ของระบบจองห้องประชุม

BY Suttijit Wechsopon โพสต์เมื่อ 08 ส.ค. 2566 เวลา 02:33 น.

293 4 Suttijit Wechsopon 14 ส.ค. 2566 เวลา 13:10 น.
ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อม ระบบบันทึกข้อมูลงานซ่อม

BY Sarawut โพสต์เมื่อ 06 ส.ค. 2566 เวลา 22:03 น.

194 1 แอดมิน 08 ส.ค. 2566 เวลา 21:09 น.
ระบบแจ้งเตือนline ของE-borrow ระบบแจ้งเตือนline ของE-borrow

BY วารุณี ยืนยงวิวัฒน์ โพสต์เมื่อ 31 ก.ค. 2566 เวลา 14:09 น.

211 1 แอดมิน 02 ส.ค. 2566 เวลา 09:29 น.
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล admin framework กับระบบ edms การเชื่อมโยงฐานข้อมูล admin framework กับระบบ edms

BY Ekkarat โพสต์เมื่อ 27 ก.ค. 2566 เวลา 14:47 น.

253 1 แอดมิน 30 ก.ค. 2566 เวลา 09:38 น.
แก้ไขส่วนท้ายของระบบ ยืม-คืน พัสดุ E-Borrow แก้ไขส่วนท้ายของระบบ ยืม-คืน พัสดุ E-Borrow

BY วารุณี ยืนยงวิวัฒน์ โพสต์เมื่อ 30 ก.ค. 2566 เวลา 00:02 น.

209 1 แอดมิน 30 ก.ค. 2566 เวลา 09:37 น.
แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน e borrow แก้ไขสิทธิ์การใช้งาน e borrow

BY EMC โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 14:17 น.

204 1 แอดมิน 22 ก.ค. 2566 เวลา 18:01 น.
ระบบ ยืม-คืน พัสดุ E-Borrow ระบบ ยืม-คืน พัสดุ E-Borrow

BY วารุณี ยืนยงวิวัฒน์ โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2566 เวลา 00:19 น.

236 1 แอดมิน 22 ก.ค. 2566 เวลา 18:00 น.